Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena bygger ut fastighet i Rosersberg

10:00 / 18 June 2019 Catena Press release

En tillbyggnad om 7 500 kvm kommer att ske på en av Catenas befintliga logistik-anläggningar i Rosersberg, Sigtuna kommun.  

2019-06-18 kl. 10:00

Catena investerar totalt 65 mkr i fastigheten Rosersberg 11:81 som byggs ut med 7 500 kvm. På så sätt skapas ytterligare lager- och logistikyta för tredjepartslogistikföretaget Speed Logistics som är hyresgäst. Efter investeringen som även innefattar modernisering av befintliga lokaler så rymmer fastigheten drygt 30 000 kvm.

- Vi på Catena är glada att fortsätta vårt redan framgångsrika samarbete med Speed Logistics och på bästa sätt kunna bidra till deras flexibla lager- och distributionslösningar, säger Catenas Regionchef i Stockholm Maths Carreman.

- Tillbyggnaden tillsammans med Catena i Rosersberg ger Speed möjligheten att erbjuda fler kunder moderna 3PL- och e-handelslösningar i ett strategiskt läge i Stockholmregionen, säger Björn Tallén, VD på Speed Logistics i Stockholm AB.

Hyresavtalet har förlängts till 2030 i samband med om- och tillbyggnaden som ska stå klar under våren 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD                                                
Tel. 0706-60 83 50                                                    
benny.thogersen@catenafastigheter.se

Maths Carreman, Regionchef Stockholm
Tel. 0730-70 22 12
maths.carreman@catenafastigheter.se

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 15 075,7 Mkr per den 31 mars 2019. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/