Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Christoffer Bööj ny Affärsutvecklare på Catena

09:00 / 10 June 2019 Catena Press release

Christoffer Bööj blir ny Affärsutvecklare på Catena - en central roll med stort fokus på nya affärer och projektutveckling som direkt stöttar bolagets fortsatta tillväxtstrategi.  

2019-06-10 kl. 9:00

Christoffer kommer senast från en tjänst som Branch Manager på Goldbeck Scandinavia där han ansvarat för att bygga upp bolaget på den skandinaviska marknaden. Innan dess har han haft flera roller inom Logistics Contractor inom bland annat affärs- och fastighetsutveckling. I sin nya roll som Affärsutvecklare på Catena blir Christoffers huvudsakliga uppdrag att initiera och genomföra affärer och transaktioner av fastigheter samt driva projektutveckling - främst i regionerna Malmö, Helsingborg, Göteborg och Jönköping. 

- Det är med glädje vi välkomnar Christoffer som med sin gedigna bakgrund och en god förmåga att bygga långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners ger oss ännu bättre förutsättningar att fortsätta utvecklas i enlighet med våra höga ambitioner, säger Catenas VD Benny Thögersen.

Christoffer tillträder tjänsten den 1 september.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD                                                  
Tel. 0706-60 83 50                                                       
benny.thogersen@catenafastigheter.se

Sofie Bennsten, Koncerncontroller, HR
Tel. 0730-70 22 41
sofie.bennsten@catenafastigheter.se

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 15 075,7 Mkr per den 31 mars 2019. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/