Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena ansöker om bygglov i Ängelholm

14:00 / 12 July 2019 Catena Press release

Catena lämnar idag in ansökan om bygglov för en logistikanläggning på e-handelsområdet E-city Engelholm.

2019-07-12 kl. 14:00  

Catenas vill vidareutveckla E-city Engelholm som ligger invid E6 i Ängelholms kommun. Nu påbörjas processen för en ny etapp där Catena, i anslutning till befintlig byggnation, förbereder för att uppföra en ny logistikanläggning om cirka 22 000 kvm.

- Som en del av Greater Copenhagen har E-city Engelholm ett läge som uppfyller alla krav med närhet till alla större transportslag, utvecklingen av området bidrar till att sätta Ängelholm på kartan som ett centrum för e-handelslogistik, kommenterar Göran Jönsson, regionchef Helsingborg.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Göran Jönsson, Regionchef Helsingborg                 
Tel. 042-449 22 66  
goran.jonsson@catenafastigheter.se  

Benny Thögersen, VD                                                     
Tel. 0730-660 83 50
benny.thogersen@catenafastigheter.se  

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 15 570,4 Mkr per 30 juni 2019. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/