Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena förlänger flera hyresavtal med ICA

16:00 / 3 September 2019 Catena Press release

Catena har tecknat avtal med ICA Fastigheter om att förlänga hyresavtal i Kungälv, Järfälla och Borlänge. 

2019-09-03 kl. 16:00   

Förlängningarna avser hyresavtal om totalt cirka 107 000 kvm för lokaler i fastigheterna Fördelaren 1 i Kungälv, Slammertorp 3:3 i Järfälla och Planeraren 2 i Borlänge. Förlängning sker med fem år i Kungälv, sju år i Järfälla och åtta år i Borlänge. I samband med tecknandet av de nya hyresavtalen har Catena förbundit sig investeringar i storleksordningen 55 Mkr i fastigheterna.

- ICA är en viktig kund med stora volymer och hög förändringstakt, vi är mycket glada att ICA väljer att fortsätta samarbetet med Catena och ser fram emot att utvecklas vidare tillsammans, kommenterar Maths Carreman, Catenas Regionchef i Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD                                                     
Tel. 0730-660 83 50
benny.thogersen@catenafastigheter.se  

Maths Carreman, Regionchef Stockholm               
Tel. 0730-70 22 12  
maths.carreman@catenafastigheter.se  

Johan Franzén, Regionchef Göteborg                     
Tel. 0730-70 22 60 
johan.franzen@catenafastigheter.se  

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 15 570,4 Mkr per 30 juni 2019. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/