Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena utlöst från optionsavtal

13:30 / 4 September 2019 Catena Press release

Catena blir utlöst av Kilenkrysset från ett optionsavtal om rätt till förvärv av logistikmark i Staffanstorp. 

2019-09-04 kl. 13:30

I ett avtal mellan Catena och Kilenkrysset har Kilenkrysset lämnat en option som gett Catena rätt till förvärv av ett markområde i Staffanstorps kommun.

Kilenkrysset har nu för avsikt att genomföra en försäljning till en annan aktör, varför man väljer att återköpa optionsavtalet. Ersättningen för återköpet uppgår till 59 Mkr, som i sin helhet kommer att redovisas som en realiserad värdeförändring i Q3-bokslutet.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD                                                     
Tel. 0730-660 83 50
benny.thogersen@catenafastigheter.se  

Jörgen Eriksson, Regionchef Malmö                         
Tel. 042-449 22 42  
jorgen.eriksson@catenafastigheter.se  

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 15 570,4 Mkr per 30 juni 2019. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/