Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Catena AB

12:16 / 5 September 2019 Catena Press release

Flaggningsmeddelande i Catena AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556294-1715 Catena AB
Instrument SE0001664707 Equities - Stock A
Innehavare PGGM Vermogensbeheer B.V.
 
Före transaktionen
Antal aktier 741 869
Antal rösträtter 741 869
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-08-21
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 655 504
 - direkt innehavda rösträtter 2 655 504
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 7,04399 %
 - direkt innehavda rösträtter 7,04399 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 7,04399 % 2 655 504
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 7,04399 % 2 655 504
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör för Stichting PGGM Depositary
 - antal rösträtter 7,03543
 - innehav upphör för Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijg
 - antal rösträtter 0,00854
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 655 504
 - andel av rösträtter 7,04399 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Jan van Vulpen
 - telefon +31 30 277 9911
 - mejl compliancemanagerinvestments@pggm.nl

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/