Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Johan Franzén lämnar sin tjänst som regionchef på Catena

09:00 / 22 January 2020 Catena Press release

En förändring sker i Catenas ledning då Johan Franzén, som varit regionchef sedan 2013, har beslutat sig för att lämna bolaget.

2020-01-22 kl. 09:00  

Johan Franzén avslutar sin tjänst den 1 april 2020 och är kvar i sin nuvarande roll som regionchef för Göteborg och Jönköping under uppsägningstiden.

- Efter många utvecklande och givande år där Catena gått från klarhet till klarhet var det ett tufft beslut för mig att ta men jag har landat i att det är dags för mig att gå vidare, säger Johan Franzén.

- Johan har med sin kompetens och sitt stora engagemang bidragit till att utveckla och stärka Catenas affär både i regionerna han haft ansvar för och övergripande för hela bolaget. Efter många års samarbete är det tråkigt att Johan lämnar oss, jag vill tacka för hans insatser och önskar honom lycka till med framtida utmaningar, säger Catenas VD Benny Thögersen.

Arbetet med att rekrytera en efterträdare kommer att påbörjas inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD                                                     
Tel. 0730-660 83 50
benny.thogersen@catenafastigheter.se   

Sofie Bennsten, HR och Koncerncontroller             
Tel. 0730-70 22 41  
sofie.bennsten@catenafastigheter.se   

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 15 918,3 Mkr per 30 september 2019. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/