Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena utser ny VD

08:30 / 29 October 2020 Catena Press release

Catenas styrelse har utsett Jörgen Eriksson till ny VD. Jörgen tillträder befattningen den 1 november, han efterträder Benny Thögersen som den 21 september meddelade att han lämnar Catena.

2020-10-29 kl. 8:30
Jörgen Eriksson har varit anställd i Catena sedan 2016, hans nuvarande roll är vVD samt Affärs- och fastighetschef och han är en del av bolagets ledningsgrupp. Tidigare har han varit Catenas regionchef i Malmö, bland annat med ansvar för att driva utvecklingen av Logistikposition Sunnanå.
- Jörgen Eriksson besitter både den affärsmässighet och det ledarskap som krävs för uppdraget som VD på Catena. Han har under de gångna åren stått i förgrunden i ett flertal av de uthyrningar och affärer som företaget genomfört. Jörgen har vidare visat prov på utomordentligt ledarskap i sin roll som Affärs- och fastighetschef på Catena, en förmåga som bland annat har sin grund i hans tidigare erfarenhet som lagkapten och volleybollspelare på elit- och landslagsnivå. Jag är övertygad om att Jörgen är rätt person att fortsätta driva Catenas tillväxtresa i riktning mot visionen att länka Skandinaviens godsflöden, säger Catenas styrelseordförande Gustaf Hermelin.
- Att få förtroendet att tillträda som VD på Catena gör mig både stolt och glad. Catena har en inriktning mot logistikfastigheter som ligger helt rätt i tiden och jag ser fram emot att, tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor, leverera effektiva och hållbara logistikanläggningar som matchar behoven när konsumtionsmönster och samhälle förändras, kommenterar Jörgen Eriksson.
Catenas ledningsgrupp består härefter av VD Jörgen Eriksson, vVD/CFO Sofie Bennsten och Finanschef Peter Andersson.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hermelin, Styrelseordförande
Tel. 070-560 00 00

 Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 17 779,2 Mkr per 30 september 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/