Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena och NELLY samarbetar kring automatisering

15:00 / 30 November 2020 Catena Press release

Catena sluter ett tilläggsavtal med hyresgästen Nelly för att finansiera automationslösningen i Nellys nya logistikanläggning, en investering om cirka 84 Mkr.

2020-11-30 kl. 15:00  

I september 2020 förvärvade Catena en nyproducerad logistikanläggning i Borås kommun med Nelly som hyresgäst. Genom ett tilläggsavtal finansierar Catena nu den automationslösning med bansystem som ska inrymmas i fastigheten. Lösningen kommer att tillverkas av Autostore och levereras av Element Logic. Nelly har option att köpa utrustningen vid ett senare tillfälle.

- Med vår kompetens och erfarenhet inom logistikområdet kan vi lösa våra kunders behov och bidra till deras affär i ett vidare perspektiv. Vårt redan goda samarbete med Nelly stärks ytterligare genom det här upplägget, säger Jonas Arvidsson, Regionchef på Catena.

Catena ser en ökad efterfrågan på den här typen av helhetslösningar i takt med att de flesta nya logistikanläggningar numera innehåller hög grad av automation.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Arvidsson, Regionchef Göteborg 
Tel. 0730-70 22 60 
jonas.arvidsson@catenafastigheter.se
Jörgen Eriksson, VD
Tel. 0730-70 22 42 
jorgen.eriksson@catenafastigheter.se

  Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 17 779,2 Mkr per 30 september 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/