Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena: Försäljning av fastighet i Örebro

15:00 / 9 December 2020 Catena Press release

Catena har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Godsvagnen 6. 

2020-12-09 kl. 15:00    

Fastigheten Godsvagnen 6 i Örebro kommun har sålts av Catena till en köpeskilling om 157 Mkr, vilket överstiger värderingen per kvartal tre med cirka 5 procent. Köpare är en statlig aktör. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 19 600 kvm och en markarea om cirka 60 700 kvm. Hyresvärdet uppgår till cirka 12 Mkr och frånträde har skett under december.

- Försäljningen är en bra och långsiktig lösning både för den enskilda fastigheten och för sammansättningen i vårt totala fastighetsbestånd, säger Tobias Karlsson som är regionchef på Catena.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tobias Karlsson, Regionchef Stockholm                                                     
Tel. 0730-70 22 36
tobias.karlsson@catenafastigheter.se 

Jörgen Eriksson, VD                                                     
Tel. 0730-70 22 42
jorgen.eriksson@catenafastigheter.se

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 17 779,2 Mkr per 30 september 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/