Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena övergår till Miljöbyggnad Silver för att nå hållbarhetsmål

10:00 / 31 March 2020 Catena Press release

Ambitionen är att samtliga Catenas nybyggnationer ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och på sikt även befintliga byggnader.

2020-03-31 kl. 10:00  

Catenas terminalbygge till PostNord på Logistikposition Tostarp utanför Helsingborg certifierades nyligen enligt Miljöbyggnad 3.0 Silver, en nivå som bolaget har som målsättning för all nybyggnation fortsättningsvis. Den 18 300 kvm stora terminalen där även en solcellsanläggning ska installeras uppfyller strikta krav för exempelvis byggmaterial, solskydd, ljudmiljö, inomhusklimat och fukt.

- Jämfört med de certifieringssystem vi tidigare använt tar Miljöbyggnad Silver tydligare hänsyn till byggmaterialens ursprung och dess klimatpåverkan samt inomhusmiljö. Det säkerställer en mer effektiv resursanvändning och matchar bättre de hållbarhetsmål som Catena har, säger Anna Wallander, tf hållbarhetsansvarig Catena.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för hållbarhetscertifiering av byggnader där miljöarbetet och byggnadens prestanda granskas vid projektstart och verifieras efter färdig byggnation. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council.

- Vi är glada att Catena ser fördelarna med vårt certifieringssystem Miljöbyggnad och hoppas att de som medlemsföretag kan bidra med kompetens kring utveckling av hållbara logistikanläggningar, säger Lotta Werner Flyborg, VD Sweden Green Building Council.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD                                                     
Tel. 0730-660 83 50<>
benny.thogersen@catenafastigheter.se   

Anna Wallander, tf Hållbarhetsansvarig
Tel. 0725-100 300
anna.wallander@catenafastigheter.se   

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 16 270,5 Mkr per 31 december 2019. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/