Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catenas årsredovisning för 2019 är publicerad

08:30 / 30 March 2020 Catena Press release

2020-03-30, kl 08:30

Catenas årsredovisning för 2019 är nu publicerad på bolagets webbplats, www.catenafastigheter.se/investerare/rapporter/. Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 29 april 2020. Tryckt årsredovisning finns tillgänglig för beställning i början på april via info@catenafastigheter.se. 

En engelsk översättning av årsredovisningen finns, även den, idag tillgänglig på Catenas webbplats. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Benny Thögersen, VD                                   
Tel. 0706-60 83 50                                
benny.thogersen@catenafastigheter.se  

Peter Andersson, vice VD, CFO
Tel. 0730-70 22 44
peter.andersson@catenafastigheter.se       
 

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 16 270,5 Mkr per 31 december 2019. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.
 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/