Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena: Delårsrapport januari - mars 2020: Stabilt utgångsläge i en föränderlig omvärld

15:00 / 29 April 2020 Catena Press release

2020-04-29 kl. 15:00  
  • Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 315,1 Mkr (294,0).
  • Driftsöverskottet ökade med 12 procent till 249,1 Mkr (223,2).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent till 177,4 Mkr (155,9).
  • Periodens resultat minskade till 143,8 Mkr (245,8), motsvarande ett resultat per aktie om 3,81 kr (6,52), varav värdeförändringar ingår med 5,4 Mkr (157,4).
  • Substansvärde per aktie EPRA NAV ökade till 208,16 kr (178,50).

Catena visar under det första kvartalet 2020 ett ökande förvaltningsresultat och konstaterar fortsatt stabila kassaflöden.

- Bedömningen är att Catena, med sin fokuserade inriktning mot logistikfastigheter, har ett stabilt utgångsläge, säger Catenas VD Benny Thögersen.

- Våra pågående projekt löper vidare helt enligt ursprungliga tidsplaner, aktiviteten är hög och större byggnationer sker bland annat på Logistikposition Sunnanå vid Malmö och på Logistikposition Tostarp vid Helsingborg, kommenterar VD Benny Thögersen vidare.

Klockan 10.00 den 30 april sker webbsändning för delårsrapporten januari-mars 2020.

Följ webbsändningen via länk: https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q1-2020
Telefonkonferens: Sverige: +46850558356, UK:  +443333009270, US: +18335268347

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Benny Thögersen, VD                                                  
Tel. 0706-60 83 50                                                        
benny.thogersen@catenafastigheter.se   
          
Peter Andersson, vice VD och CFO
Tel. 0730-70 22 44
peter.andersson@catenafastigheter.se
 

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 16 867, 8 Mkr per 31 mars 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/