Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Benny Thögersen slutar som VD på Catena under 2021

08:50 / 21 September 2020 Catena Press release

Efter ett antal intensiva år på Catena, varav de senaste tre åren som VD och koncernchef har Benny Thögersen informerat Catenas styrelse om att han har beslutat att lämna bolaget.

2020-09-21 kl. 08:50  
För att säkerställa en smidig succession kommer Benny att kvarstå som VD till dess en efterträdare har tillträtt. Styrelsen kommer nu att påbörja en rekryteringsprocess.
- Det har varit en helt fantastisk resa med Catena och alla inspirerande kollegor. Efter några mycket intensiva år ger jag mig själv möjligheten att skapa utrymme för egna engagemang både privat och professionellt. Till dess att en ny VD är på plats kommer jag helhjärtat fortsätta bidra till att Catenas framgångsrika resa fortsätter, säger Benny Thögersen.
- Benny har genom sitt starka engagemang, sitt ledarskap och sin unika logistikkompetens bidragit till en tydlig och framgångsrik strategi, vilken har stärkt Catenas position. Det är dessutom glädjande att vi hittat en lösning där Benny även framgent kommer att bistå bolaget och dess kunder i arbetet med att skapa moderna logistiklösningar. På styrelsens vägnar vill jag rikta ett varmt tack till Benny för hans värdefulla bidrag till Catenas utveckling säger Gustaf Hermelin, styrelseordförande i Catena.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, Styrelseordförande
Tel. 070-560 00 00

Benny Thögersen, VD                                                     
Tel. 0730-660 83 50
benny.thogersen@catenafastigheter.se  
 

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 17 222,5 Mkr per 30 juni 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom i detta pressmeddelande nämnda personers försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/