Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena förvärvar logistikfastighet i Borås för 272 Mkr

15:30 / 28 September 2020 Catena Press release

Catena förvärvar en nyproducerad fastighet i Borås, i vilken modeföretaget NELLY ska flytta in. Säljare är Logistic Contractor.

2020-09-28 kl. 15:30  

Catena och Logistic Contractor har idag tecknat ett avtal om förvärv av fastigheten Åre 92 som ligger i Borås kommun, ett viktigt strategiskt logistikläge för nordisk distribution. Fastigheten har en tomtareal om 120 000 kvm och en uthyrningsbar yta om cirka 38 000 kvm. Förvärvet sker preliminärt per den 1 februari 2021 genom en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 272 Mkr, före avdrag för latent skatt. Catena har skrivit ett hyresavtal med NELLY om 15 år och det beräknade driftsöverskottet uppgår till cirka 16,5 Mkr. Vid den nybyggda och energieffektiva anläggningen finns goda möjligheter till expansion då det i hyresavtalet ingår en option om utbyggnad på 13 000 kvm.

- Det är med glädje Catena förvärvar denna fina anläggning på ett utmärkt logistikläge. För den position NELLY har inom e-handel och mode är genomtänkta och effektiva logiklösningar en förutsättning. Vi ser fram emot att vara en aktiv samtalspart i bolagets fortsatta utveckling, säger Benny Thögersen, VD på Catena.

- Vi är glada att Catena blir vår hyresvärd och ser fram emot ett givande samarbete. Att Catena är en långsiktig aktör med ett stort fastighetsbestånd och hög kompetens inom vårt branschsegment innebär en trygghet för vår fortsatta resa, säger Anders Anderberg, Chief of Supply Chain på NELLY.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD                                                     
Tel. 0730-660 83 50
benny.thogersen@catenafastigheter.se   

Jonas Arvidsson, Regionchef Göteborg och Jönköping                                                     
Tel. 0730-70 22 60
jonas.arvidsson@catenafastigheter.se  

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 17 222,5 Mkr per 30 juni 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom i detta pressmeddelande nämnda personers försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/