Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena hyr ut till Bring i Västberga, Stockholm

08:30 / 8 September 2020 Catena Press release

En av nordens största logistikaktörer Bring flyttar nu in i Catenas anläggning i Västberga industriområde, Stockholm.

2020-09-08 kl. 08:30

Bring, som erbjuder logistiklösningar för små och stora verksamheter i Norden, har tecknat ett femårigt avtal med Catena och hyr terminalyta om cirka 1 100 kvm samt rangeryta om knappt 5 500 kvm i fastigheten Nattskiftet 11. Ytorna som Bring hyr har särskilt anpassats för att möta den ökande efterfrågan av hemleveranser på e-handelsmarknaden. Hela fastigheten, som rymmer flera hyresgäster, har moderniserats och genomgått stora förändringar de senaste åren. Ombyggnationerna är ett exempel på hur logistikfastigheter utvecklas och kan få nya funktioner i takt med att flöden och köpmönster förändras.

- Vi har sedan tidigare ett gott samarbete med Bring och det är glädjande att vi nu kan lösa deras behov i Stockholm och vara en del i deras vidareutveckling av e-handelsleveranser. Läget i Västberga är unikt och perfekt för stadsnära och hållbara leveranser, säger Tobias Karlsson som är Catenas regionchef i Stockholm.

- Etableringen spelar en viktig roll, både för vårt hemleveranserbjudande och för vår gröna omställning. Med de nya lokalerna möjliggörs en bra citylogistiklösning som ger mer hållbara transporter, leveranserna från denna depå kommer från start vara helt fossilfria och främst framföras av elfordon, säger Tobias Åbonde som är nordiskt ansvarig för hemleveranser på Bring.

Bring flyttar in i sina nya lokaler under det fjärde kvartalet 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tobias Karlsson, Regionchef Stockholm, Tel. 0730-70 22 36,
tobias.karlsson@catenafastigheter.se 

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 17 222,5 Mkr per 30 juni 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/