Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

MEDS etablerar sig i Catenas lokaler i Stockholm

08:30 / 14 September 2020 Catena Press release

Onlineapoteket MEDS flyttar in i en av Catenas logistikfastigheter på strategiskt läge i Västberga industriområde, Stockholm.

2020-09-14 kl. 08:30

Catena har tecknat ett 7-årigt hyresavtal med MEDS, ett fullskaligt onlineapotek som säljer receptbelagda och receptfria läkemedel med tillstånd från Läkemedelsverket. MEDS kommer att hyra en yta om cirka 5 600 kvm i fastigheten Nattskiftet 11. Fastigheten, som rymmer flera hyresgäster, har moderniserats och genomgått stora förändringar under de senaste åren. Ombyggnationerna är ett exempel på hur logistikfastigheter utvecklas och kan få nya funktioner i takt med att flöden och köpmönster förändras.

- Vi ser fram emot ett långsiktigt partnerskap där vi kan bidra med funktionella lokaler till en spännande och växande e-handelsaktör på ett utmärkt citylogistikläge. MEDS ställer höga krav på lager- och logistiklösningar och det gillar vi, säger Tobias Karlsson som är Catenas regionchef i Stockholm.

- MEDS mål är att så snabbt, hållbart och smidigt som möjligt leverera direkt hem till våra kunder. Med vårt nya huvudkontor och logistikcenter i Västberga får vi de bästa förutsättningarna att expandera, säger Björn Thorngren som är VD på MEDS.

MEDS flyttar in i sina nya lokaler kring årsskiftet 2020/2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tobias Karlsson, Regionchef Stockholm, Tel. 0730-70 22 36,
tobias.karlsson@catenafastigheter.se 

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 17 222,5 Mkr per 30 juni 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/