Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Catena AB

12:45 / 5 March 2021 Catena Press release

Flaggningsmeddelande i Catena AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556294-1715 Catena AB
Instrument SE0001664707 Aktier
Innehavare Länsförsäkringar Fondförvalning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 959 579
Antal rösträtter 1 959 579
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2021-03-04
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 884 579
 - direkt innehavda rösträtter 1 884 579
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,93 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,93 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,93 % 1 884 579
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,93 % 1 884 579
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/