Catena startar projekt om 220 Mkr i ny logistikbyggnad i Helsingborg

08:55 / 31 augusti 2017 Catena Pressmeddelande

Catena har idag tecknat ett 7-årigt hyreskontrakt om 30 400 kvadratmeter med Nowaste Logistics AB. Fastigheten beräknas kunna tas i bruk den 1 september 2018. Årshyran uppgår till cirka 18 Mkr.

2017-08-31 kl. 08:55

Catena äger ett markområde om cirka 270 000 kvadratmeter mark på Tostarp Industriområde utanför Helsingborg. Här finns möjlighet för nybyggnation av logistikyta om cirka 105 000 kvadratmeter och den nya byggnaden åt Nowaste kommer att ligga mitt i ett logistikkluster på bästa skyltläge intill E6:an.

Catena har en uttalad miljöpolicy och det innebär att hela logistikklustrets byggnader kommer att miljöanpassas och certifieras genom Green Building med en beräknad energiuppvärmning på max 10 kWh per kvadratmeter. Som jämförelse kan nämnas att Boverkets krav är 45 kWh.

Nowaste är i en kraftig expansion och Catenas satsning på effektiva logistikbyggnader i attraktiva lägen avgjorde valet. Catena kan genom sin organisation snabbt skapa möjligheter och göra kundanpassade lösningar som passar kundens önskemål om expansion.

Catena ser en fortsatt god efterfrågan på logistikfastigheter som möter nya trender och kommer fortsatt att expandera genom nyproduktion av moderna logistikanläggningar i rätt lägen.

"Vi är glada att Nowaste har utökat sitt samarbete med oss. Hos oss får Nowaste mer än en logistikyta, de får även en partner som aktivt medverkar i möjligheten att ständigt utveckla hela affären." säger Göran Jönsson regionchef i Helsingborg.

"Att kunna uppföra en flexibel logistikbyggnad i Tostarp alldeles intill E6:an i partnerskap med en nyskapande och passionerad aktör som Nowaste känns väldigt inspirerande" säger Catenas VD, Benny Thögersen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD                              Göran Jönsson, regionchef Helsingborg

Tel. 0706-60 83 50                                    Tel. 0730-70 22 66

benny.thogersen@catenafastigheter.se   goran.jonsson@catenafastigheter.se           

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 11 506,4 Mkr per 30 juni 2017.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.