Catena investerar 82 Mkr i Härryda kommun och hyr ut till Cramo

14:30 / 19 september 2017 Catena Pressmeddelande

Catena har idag tecknat ett 10-årigt hyreskontrakt om 3 400 kvadratmeter med Cramo AB. Fastigheten beräknas kunna tas i bruk under våren 2018. Årshyran uppgår till cirka 6 Mkr.

2017-09-19, kl. 14:30

Catena har under året förvärvat cirka 44 000 kvadratmeter mark från Härryda kommun på Björröds industriområde nära Landvetter flygplats. På marken kommer nu uppföras en logistikbyggnad om 3 400 kvadratmeter. Cirka 34 000 kvadratmeter av marken kommer hårdgöras som uppställningsplats för Cramos verksamhet.

Anläggningen kommer innehålla lager för uthyrningsverksamhet av maskiner, utrustning och lokaler för flyttbara lokaler till byggindustrin samt verkstäder och kontor.

Catena ser en fortsatt god efterfrågan på logistikfastigheter som möter nya trender och kommer fortsatt att expandera genom nyproduktion av moderna logistikanläggningar i rätt lägen.

"Investeringen ökar vår närvaro i det expansiva området kring Landvetter och skapar ett utökat samarbete med Cramo som är en bra och expansiv hyresgäst. Hos oss har Cramo mer än en logistikyta, de har även en partner som aktivt medverkar i möjligheten att utveckla hela affären." säger Johan Franzén regionchef i Göteborg.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD                              Johan Franzén, regionchef Göteborg

Tel. 0706-60 83 50                                    Tel. 0730-70 22 60

benny.thogersen@catenafastigheter.se   johan.franzen@catenafastigheter.se                                                                                                                                    

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 11 506,4 Mkr per 30 juni 2017.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.