Moderna och strategiskt placerade logistikanläggningar

CATENA

Catena förvaltar strategiskt belägna logistikfastigheter med fokus på stabila kassaflöden vilket ger goda möjligheter att skapa långsiktig tillväxt via förvärv och projektutveckling. Stora strukturtrender inom logistikbranschen medför att Catena satsar på fastigheter inom bland annat livsmedel och e-handel där dessa är lokaliserade i Sveriges storstadsregioner och knutpunkter.

Nyckeltal

CATENA

2017 2018e 2019e
Hyresintäkter MSEK 892,0 1080,1 1142,7
Tillväxt 13,4% 21,1% 5,8%
Driftnetto MSEK 671,2 821,4 882,0
Överskottsgrad 75,2% 76,1% 77,2%
Förvaltningsresultat MSEK 440,1 574,1 627,3
Vinst per aktie KR 15,93 13,86 13,08
Utdelning per aktie KR 4,50 5,25 5,75
Eget kapital MSEK 4596,5 4954,2 5247,1
Soliditet 32,3% 32,8% 33,4%
Nettoskuld MSEK 7473,4 7664,6 7741,8
Antal miljoner aktier 36,1 37,4 37,4

Värdering

CATENA

2016 2017 2018e 2019e
EV/Hyresintäkter (x) 13,4 14,7 13,7 13,1
EV/Driftnetto 18,3 19,5 18,1 16,9
P/E (förv.resultat.) (x) 13,5 12,8 12,5 11,4
P/BV (x) 1,1 1,2 1,4 1,4
P/NAV (x) 0,8 1,0 1,1 1,1
Dir. avkastning (%) 2,7 2,9 2,7 3,0