Moderna och strategiskt placerade logistikanläggningar

CATENA

Catena förvaltar strategiskt belägna logistikfastigheter med fokus på stabila kassaflöden vilket ger goda möjligheter att skapa långsiktig tillväxt via förvärv och projektutveckling. Stora strukturtrender inom logistikbranschen medför att Catena satsar på fastigheter inom bland annat livsmedel och e-handel där dessa är lokaliserade i Sveriges storstadsregioner och knutpunkter.Nyckeltal

CATENA

2017 2018e 2019e
Hyresintäkter MSEK
892,0 1080,1 1142,7
Tillväxt
13,4% 21,1% 5,8%
Driftnetto MSEK
671,2 821,4 882,0
Överskottsgrad
75,2% 76,1% 77,2%
Förvaltningsresultat MSEK
440,1 574,1 627,3
Vinst per aktie KR
15,93 13,86 13,08
Utdelning per aktie KR
4,50 5,25 5,75
Eget kapital MSEK
4596,5 4954,2 5247,1
Soliditet
32,3% 32,8% 33,4%
Nettoskuld MSEK
7473,4 7664,6 7741,8
Antal miljoner aktier
36,1 37,4 37,4

Värdering

CATENA

2016 2017 2018e 2019e
EV/Hyresintäkter (x) 13,4 14,7 13,2 12,6
EV/Driftnetto 18,3 19,5 17,4 16,3
P/E (förv.resultat.) (x) 13,5 12,8 11,6 10,6
P/BV (x) 1,1 1,2 1,3 1,3
P/NAV (x) 0,8 1,0 1,1 1,0
Dir. avkastning (%) 2,7 2,9 3,0 3,2