Global industrikoncern

Cavotec

Cavotec är en global industrikoncern som levererar kraftöverföring, distribution och kontrollteknologi som utgör länken mellan fast och mobil utrustning i hamnar och sjöfart, flygplatser, gruvor och tunnlar samt automation och industri.Bolaget grundades av tre svenskar i mitten av 70-talet, verksamheten bestod då av att importera motordrivna kabelvindor. Sedan dess har inriktningen breddats rejält och omfattar nu drygt 40 bolag med verksamhet över hela världen. Cavotec har tidigare varit noterat på den Nya Zeeländska börsen sedan januari 2007 när Cavotec Group Holdings NV och Mooring Systems Limited slogs samman genom ett omvänt förvärv. Sedan oktober 2011 är bolaget noterat på Stockholmsbörsen. 

Innovation i fokus

Cavotec har alltid varit drivande när det kommer till innovation och under de senaste tio åren har man gjort stora investeringar på primärt fyra produkter:

  • MoorMaster™: Ett vakuumbaserat automatiskt förtöjningssystem som istället för traditionella förtöjningslinor använder sig av fjärrstyrda vakuumanordningar.

  • AMP (Alternative Maritime Power): Landströmslösningar för fartyg när de ligger i hamn så de kan slå av fartygets dieselgeneratorer och på så sätt reducera utsläpp.

  • APS (Automatic Plug-in System): Världens första automatiska inpluggningssystem för kranar och fartyg till strömkällor.

  • PCA (Pre-conditioned Air): Levererar nedkyld konditionerad luft till flygplan så dessa inte behöver ha på sina egna kraftkällor och därmed minskas utsläppen.

Tillsammans svarar fyra produkter för en stor del av tillväxten och under 2014 uppgick deras andel av bolagets totala försäljning till drygt 25 %.

Bolagsvideo:

 

Fyra fokusområden

Cavotec var ursprungligen en komponentleverantör och har vuxit genom ett antal förvärv och är idag huvudsakligen inriktad på två områden: Hamnar och sjöfart och flygplatssektorn. Dessa två områden genererade majoriteten av omsättningen 2016. Resterande del av försäljningen är relaterad till generell industri och Gruvor och tunnlar.

Hamnar och sjöfart

Affärsområdet har varit medelpunkten för Cavotecs verksamhet i över 40 år och står för drygt 40 % av omsättningen. Med fokus på säkerhet, tillförlitlighet och miljö har bolaget utvecklats till att bli en ledande leverantör och partner till sina kunder världen över. Hamnar och sjöfart tillverkar innovativa kraft- och styrsystem, däribland MoorMaster™, ett system för automatisk fartygsförtöjning, AMP-system (Alternative Maritime Power), motordrivna kabelvindor och släpringssystem för sjöfart. Dessa tekniker möjliggör en säker, hållbar och mer produktiv verksamhet inom sjöfartsindustrin. Kunderna utgörs framför allt av globala OEM-företag samt stora hamnoperatörer, skeppsrederier och entreprenadfirmor.

Flygplatser

Inom affärsområdet Flygplatser har Cavotec varit aktiv sedan 1968. Genom att fokusera på säkerhet, tillförlitlighet, nytänkande och framförallt skräddarsydda lösningar till de utmaningar som flygplatsoperatörer möter, har Cavotec blivit en världsledande innovativ leverantör. Flygplatser utvecklar avancerad ground support equipment (GSE), inklusive markbaserade bränsle-, vatten- och elsystem, PCAir-system, tunnelsystem, flyganslutningsdon och caddy-enheter som underlättar för flygbolag och flygplatser att minska utsläpp, förbättra effektiviteten och reducera sin miljöpåverkan. Kunderna utgörs framförallt av offentliga och privata flygplatser och flygplatsoperatörer, flygplanstillverkare och entreprenadfirmor.

Gruvor och tunnlar

Inom Gruvor och tunnlar började Cavotec med elektrifiering av borriggar och annan gruvutrustning. Gruvor och tunnlar är specialiserad inom kablar, kabelvindor och anslutningsdon som minskar kundernas beroende av dieseldrivna maskiner och gör gruv- och tunnelindustrins verksamhet mer effektiv och miljömässigt hållbar. Kunderna utgörs framför allt av globala OEM-företag och gruvbolag. Idag är Cavotec en världsledande specialist inom gruv- och tunnelsektorn.

Automation och industri

Automation och industri arbetar i nära förbindelse med sina kunder för att kunna erbjuda bra och kostnadseffektiva lösningar. Bolaget tillhandahåller ett brett produktsortiment inklusive bland annat fjädervindor, släpringskolumner, anslutningsdon, industriell radiostyrning, kablar, kabelstegar och kabelsläpkedjor. Kundbasen är väldigt diversifierad med företag inom olika industrier, inklusive många internationella OEM-företag.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.