Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Cavotec

International engineering group

Cavotec

Cavotec är en global industrikoncern som levererar kraftöverföring, distribution och kontrollteknologi som utgör länken mellan fast och mobil utrustning i hamnar och sjöfart, flygplatser, gruvor och tunnlar samt automation och industri.
Bolaget grundades av tre svenskar i mitten av 70-talet, verksamheten bestod då av att importera motordrivna kabelvindor. Sedan dess har inriktningen breddats rejält och omfattar nu drygt 40 bolag med verksamhet över hela världen. Cavotec har tidigare varit noterat på den Nya Zeeländska börsen sedan januari 2007 när Cavotec Group Holdings NV och Mooring Systems Limited slogs samman genom ett omvänt förvärv. Sedan oktober 2011 är bolaget noterat på Stockholmsbörsen. 

Innovation i fokus

Cavotec har alltid varit drivande när det kommer till innovation och under de senaste tio åren har man gjort stora investeringar på primärt fyra produkter:

MoorMaster™: MoorMaster är ett vakuum baserat förtöjningssystem som eliminerar behovet av de traditionella tamparna som i de flesta fall användas för att docka. En traditionell docking tar ca 20 min- 1 timme medan en MoorMaster klarar av operationen på 30 sekunder (!). Vi bedömer att ett komplett MoorMaster system för er kaj kosta ca 5,5 MEUR.

AMP (Alternative Maritime Power): Hamnar har unde ren längre tid haft problem med dålig luft och höga utsläpp av bla koldioxid. Detta beror delvis på att fartygen har sina motorer igång när de dockat för att ha igång sin elektriska utrustning. Med AMP kan fartygen stänga av sina motorer och koppla in sig till ”shore-side electricity”. Vilket enligt våra beräkningar bör spara fartygen ca 350 ton diesel/år.

APS (Automatic Plug-in System): Världens första automatiska inpluggningssystem för kranar och fartyg till strömkällor.

PCA (Pre-conditioned Air): Cavotec är den enda tillverkaren i världen som kan erbjuda både mobila och fasta system för Pre-Compressed Air vilka kyler ner flygplanet och passagerarkabinen när planet står stilla i gaten efter en flygning. Cavotecs system innebär att flygplanet som tidigare kylts ned av dess Auxiliary Power Unit (APU) nu slipper använda den vilket medför lägre driftskostnader, reducerar ljudvolymen och minskar CO2-utsläppen med ca 60%. 

Bolagsvideo:

 

Fyra fokusområden

Cavotec var ursprungligen en komponentleverantör och har vuxit genom ett antal förvärv och är idag huvudsakligen inriktad på två områden: Hamnar och sjöfart och flygplatssektorn. Dessa två områden genererade majoriteten av omsättningen 2016. Resterande del av försäljningen är relaterad till generell industri och Gruvor och tunnlar.

Inom affärsområdet Flygplatser har Cavotec varit aktiv sedan 1968. Genom att fokusera på säkerhet, tillförlitlighet, nytänkande och framförallt skräddarsydda lösningar till de utmaningar som flygplatsoperatörer möter, har Cavotec blivit en världsledande innovativ leverantör. Flygplatser utvecklar avancerad ground support equipment (GSE), inklusive markbaserade bränsle-, vatten- och elsystem, PCAir-system, tunnelsystem, flyganslutningsdon och caddy-enheter som underlättar för flygbolag och flygplatser att minska utsläpp, förbättra effektiviteten och reducera sin miljöpåverkan. Kunderna utgörs framförallt av offentliga och privata flygplatser och flygplatsoperatörer, flygplanstillverkare och entreprenadfirmor.

Inom Gruvor och tunnlar började Cavotec med elektrifiering av borriggar och annan gruvutrustning. Gruvor och tunnlar är specialiserad inom kablar, kabelvindor och anslutningsdon som minskar kundernas beroende av dieseldrivna maskiner och gör gruv- och tunnelindustrins verksamhet mer effektiv och miljömässigt hållbar. Kunderna utgörs framför allt av globala OEM-företag och gruvbolag. Idag är Cavotec en världsledande specialist inom gruv- och tunnelsektorn.

Automation och industri arbetar i nära förbindelse med sina kunder för att kunna erbjuda bra och kostnadseffektiva lösningar. Bolaget tillhandahåller ett brett produktsortiment inklusive bland annat fjädervindor, släpringskolumner, anslutningsdon, industriell radiostyrning, kablar, kabelstegar och kabelsläpkedjor. Kundbasen är väldigt diversifierad med företag inom olika industrier, inklusive många internationella OEM-företag.