Christian Berner Tech Trades dotterbolag Zander & Ingeström levererar rekordorder på hetvattenpannor till Pacific Electric Power Energy Co, Ltd.

14:00 / 11 July 2018 Christian Berner Tech Trade Pressrelease

Christian Berner Tech Trades dotterbolag Zander & Ingeström har fått uppdraget att leverera elektriska hetvattenpannor till kinesiska samarbetspartnern Pacific Electric Power Energy Co, Ltd.

Ordervärdet för Zander & Ingeströms del bedöms till 21 MSEK och kommer enligt vår förväntan att levereras under tredje kvartalet 2018. Ordern är den enskilt största någonsin inom Christian Berner Tech Trade AB och är tydligt tecken på styrkan hos Zander & Ingeström AB, som en del i Christian Berner Tech Trade koncernen.

Levereransen omfattar totalt 14 pannor med en totaleffekt på 504 MW.

Ordern bedöms ha en positiv resultatpåverkan för koncernen under det tredje kvartalet.

Zander & Ingeström AB (http://zeta.se) är ett av Sveriges ledande bolag inom pump- och värmeteknik och förvärvades av Christian Berner Tech Trade AB 1 mars 2018.

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm har mer än 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden. Koncernen har cirka 165 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 580 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på www.christianberner.se och www.christianberner.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.