Hans Lindqvist ny vd i Christian Berner AB

11:00 / 16 August 2018 Christian Berner Tech Trade Pressrelease

Hans Lindqvist har utsetts till ny vd för Christian Berner AB, det svenska bolaget i koncernen Christian Berner Tech Trade (CBTT). Hans kommer även att behålla sin nuvarande roll som Supply Chain Director i koncernen. Det innebär att Bo Söderqvist, som fram till nu har varit vd såväl för koncernen som det svenska bolaget, framöver kommer att fokusera fullt ut på rollen som CEO för koncernen Christian Berner Tech Trade AB.

Christian Berner Tech Trade har de senaste åren haft en kraftig tillväxt, inte minst efter det senaste förvärvet av Zander & Ingeström AB. För att utveckla koncernen ytterligare och ta bolaget till nästa nivå kommer det att krävas mer koncernövergripande arbete, inte minst avseende förvärv. Tillsättandet av Hans Lindqvist skapar även en ökad tydlighet i koncernen samtidigt som Christian Berner AB får en vd som kan fokusera på att fortsätta utveckla den svenska verksamheten.

− Denna förändring tydliggör organisationen såväl i koncernen som i vårt svenska bolag. Jag kommer framöver att kunna fokusera på koncernen och lägga all min kraft där, samtidigt som det svenska bolaget får en dedikerad vd. Jag önskar Hans Lindqvist lycka till i sin nya roll, säger Bo Söderqvist, CEO på Christian Berner Tech Trade AB.

− Jag ser fram emot att börja som vd på Christian Berner AB. Bolaget har haft en stark utveckling de senaste åren, och tillsammans med ledning och medarbetare vill jag bidra till att bolaget ska fortsätta denna utveckling, säger Hans Lindqvist, tillträdande vd på Christian Berner AB.
Hans Lindqvist har tidigare arbetat på Sveba-Dahlen Group där han har haft rollen som Supply Chain Director och dessförinnan hade han en liknande roll på Thyssen Krupp Materials Sverige AB. Hans Lindqvist kommer att rapportera till Bo Söderqvist och ingå i koncernledningen och tillträder den 1 september.

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm har mer än 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden. Koncernen har cirka 165 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 580 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på www.christianberner.se och www.christianberner.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.