Ledande partner för tekniska lösningar

CHRISTIAN BERNER TECH TRADE

Christian Berner Tech Trade är ett teknikhandelsbolag som grundades 1897, verksamt på den nordiska marknaden för komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll till flera typer av industrier och offentlig sektor. Bolaget erbjuder teknisk rådgivning, kundanpassade lösningar samt generellt mer tekniskt avancerade produkter.

Nyckeltal

CHRISTIAN BERNER TECH TRADE

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 449,6 598,1 617,8
Omsättningstillväxt 4,8% 33,0% 3,3%
Rörelseresultat MSEK 20,2 46,2 53,2
Rörelsemarginal 5,4% 8,4% 8,6%
Vinst per aktie KR 0,83 1,86 2,22
Utdelning per aktie KR 0,50 0,60 0,70
Eget kapital MSEK 95,0 126,1 155,2
Soliditet 50,8% 35,2% 38,9%
Nettoskuld MSEK -49,4 64,7 39,5
Antal miljoner aktier 18,2 18,0 18,0

Värdering

CHRISTIAN BERNER TECH TRADE

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 19,0 21,9 11,1 9,3
P/BV (x) 3,7 3,5 2,9 2,4
EV/S (x) 0,7 0,6 0,7 0,7
Adj. EV/EBITDA (x) 9,0 9,2 8,5 6,8
Adj. EV/EBIT (x) 10,4 10,9 8,6 7,7
Direktavkastning (%) 2,7% 2,7% 2,9% 3,4%