Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime åter prisat för sin aktiemarknadsinformation

16:00 / 6 December 2011 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime, med verksamhet inom tanksjöfart, mottog idag pris för "Bästa redovisning" i Nasdaq OMX årliga tävling. Priset delades ut på FinForum i Stockholm.

"Någon sa att vår årsredovisning kunde fungera som en skolbok i sjöfart och det tycker jag är ett bra betyg. Vi lägger stor kraft på att verkligen förklara förutsättningarna för vår verksamhet, även i ett bredare perspektiv. Att våra ansträngningar uppmärksammas är väldigt roligt, samtidigt som det sporrar oss till ytterligare förbättringar", säger Hans Norén, VD för Concordia Maritime.

Hans Norén fortsätter: "Vi märker en tydlig kunskapshunger. Folk vill ha mer än bara siffror; man vill lära sig hur marknaden fungerar, vad som driver den och vilka aktörerna är. Vår ambition är att vara så öppna som det bara går - i vår årsredovisning, våra delårsrapporter och på vår webbplats."

Motivering till utmärkelsen lyder: "Ger det som läsaren vill ha - och väljer bort de enkla lösningarna. Concordia Maritime har sin vana trogen, levererat en fyllig, intressant och trevligt skriven årsredovisning som överglänste sina konkurrenter i klassen för mindre bolag."

Concordia Maritime vinner priset i kategorin Small Cap.

"Vi har tidigare prisats för vårt sätt att informera och den här utnämningen visar att vi fortfarande är på rätt kurs. Sjöfart är en komplex bransch som inte alltid är så lätt att förstå sig på. Vi försöker ge en bild av den dynamik som präglar verksamheten och gör den så spännande - men väjer inte heller för att redovisa dess risker. Just vårt riskavsnitt lyfts faktiskt ofta fram som ett föredöme i det avseendet och har uppmärksammats i internationell branschpress ", säger Göran Hermansson, CFO på Concordia Maritime.

Ladda ner årsredovisningen här:
http://www.concordiamaritime.com/Documents/se/ir/pdf/cm_ar_sw_2010pdf

Läs mer om tävlingen här:
http://www.farakademi.se/Kurser/Finforum/

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter, till exempel bensin, diesel och flygbränsle. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/