Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Leverans av Stena Premium

16:30 / 13 June 2011 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime har tagit leverans av produkttankern Stena Premium och fartyget påbörjar därmed inom kort ett treårigt
tidsbefraktningskontrakt för Glencore's dotterbolag ST Shipping. Stena Premium är det tionde och sista i en serie av beställda fartyg i den s k
P-MAX-serien byggda på Brodosplit i Kroatien.

Samtliga fartyg i P-MAX-serien är utkontrakterade på mellan tre och tio år från leveransdatum. Flottan opererar på olika geografiska marknader runt om i världen, med såväl lätta som tunga oljeprodukter, samt råolja.    

Det första fartyget av P-MAX-design levererades 2005 från varvet i Brodosplit. P-MAX-fartygen har dubbelskrov, två maskinrum med fullständig vatten- och brandintegritet, samt två separata framdrivningssystem. Även manöverbarheten och den integrerade brygglayouten är av stor betydelse för att underlätta säker navigering i trånga farleder.

Tekniska data för P-MAX-fartygen:
Längd 183 m, bredd 40 m, djupgående (design) 11,3 m, dödvikt 65.200 dwt.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/