Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2011

14:55 / 16 August 2011 Concordia Maritime Press release

Verksamheten fortlöper enligt plan. Tre fartyg har planenligt dockats under andra kvartalet. Det tionde P-MAX-fartyget levererades under andra kvartalet. Nybyggnadsprogrammet består därefter av ett suezmaxfartyg.
Fortsatt god disponibel likviditet om MSEK 636,3 (709,7).
Prognos 2011, resultat före skatt MUSD 10-13, motsvarande MSEK 65-85, beroende på hur den öppna marknaden utvecklas under 2011.

Nettoomsättning 276,1 (240,0) MSEK

Resultat efter skatt, 38,8 (43,8) MSEK

Resultat per aktie, 0,81 (0,92) SEK

EBITDA, 17,4 (14,8) MUSD

Disponibel likviditet1), 636,3 (709,7) MSEK

1)Inklusive outnyttjade kreditfaciliteter

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/