Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport 1 januari-30 september 2012

Svag marknad under kvartalet
Stena Primorsk uthyrd till ny kund
Ytterligare ett P-MAX-fartyg, Stena President, konverterat till I...

13:45 / 7 Nov Concordia Maritime Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2012

Leverans av suezmaxfartyget Stena Supreme
Beställning av två nya tankfartyg
Nedskrivning av fartygsflottan med MUSD 60
Totala intäkter, MSE...

08:45 / 16 Aug Concordia Maritime Press release

Stena Supreme döptes i Korea

Concordia Maritimes Suezmax tankfartyg Stena Supreme döptes igår vid en ceremoni vid Samsungvarvet i Geoje, Sydkorea. Fartyget är en tredje genera...

10:52 / 28 Jun Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime beställer två tankfartyg

Concordia Maritime har tecknat kontrakt med Guangzhou Shipbuilding International (GSI), Kina för leverans av två kemikalietankfartyg på cirka 50,...

13:43 / 21 Jun Concordia Maritime Press release

DELÅRSRAPPORT 1 januari - 31 mars 2012

Tidigarelagda återleveranser av två P-MAX-fartyg
Fortsatt god disponibel likviditet om MSEK 642,6 (713,2).
Nettoomsättning, MSEK 137,3
Resu...

14:30 / 26 Apr Concordia Maritime Press release

Bokslutskommuniké, 1 januari-31 december 2011

Lönsamhet trots svaga marknader
Fortsatt god disponibel likviditet om MSEK 625,4 (698,0)
Styrelsen föreslår till kommande årsstämma en utdelning...

14:00 / 22 Feb Concordia Maritime Press release