Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Delårsrapport 1 januari-30 september 2012

13:45 / 7 November 2012 Concordia Maritime Press release

  • Svag marknad under kvartalet
  • Stena Primorsk uthyrd till ny kund
  • Ytterligare ett P-MAX-fartyg,  Stena President, konverterat till IMO 3

Totala intäkter, 417,1 MSEK

EBITDA, 175,4 MSEK

Rörelseresultat före nedskrivning, 61,9 MSEK

Nedskrivning, -408,8 MSEK

Rörelseresultat efter nedskrivning -346,9 MSEK

Resultat efter skatt, -365,7 MSEK

Resultat per aktie, -7,66 SEK

EBITDA, 25,8 MUSD

Disponibel likviditet, 570,4 MSEK (inklusive outnyttjade kreditfaciliteter)

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/