Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Bokslutskommuniké, 1 januari-31 december 2011

14:00 / 22 February 2012 Concordia Maritime Press release

Lönsamhet trots svaga marknader
Fortsatt god disponibel likviditet om MSEK 625,4 (698,0)
Styrelsen föreslår till kommande årsstämma en utdelning om SEK 1,00 (1,00)

Nettoomsättning, MSEK 559,6 (513,4)
Resultat efter skatt, MSEK 84,8 (80,4)
Resultat per aktie, SEK 1,78 (1,68)

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/