Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

DELÅRSRAPPORT 1 januari - 31 mars 2012

14:30 / 26 April 2012 Concordia Maritime Press release

Tidigarelagda återleveranser av två P-MAX-fartyg
Fortsatt god disponibel likviditet om MSEK 642,6 (713,2).

Nettoomsättning, MSEK 137,3
Resultat efter skatt, MSEK 20,6
Resultat per aktie, SEK 0,43
EBITDA, (MUSD) 9,2
Disponibel likviditet1), MSEK 642,6

1) Inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, som är tillgängliga

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/