Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime beställer två tankfartyg

13:43 / 21 June 2012 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime har tecknat kontrakt med Guangzhou Shipbuilding International  (GSI), Kina för leverans av två kemikalietankfartyg på cirka 50,000 dwt i slutet 2014/början 2015. Investeringen uppgår till cirka 550 miljoner och intentionen är att sysselsätta fartygen på den öppna marknaden via samarbetspartnern Stena Weco.

Fartygen ingår i en serie om sex fartyg som projekterats av Stena Weco och Stena Bulk och utvecklats av Stena Teknik tillsammans med GSI. Fokus i utvecklingsarbetet har legat på energieffektivitet och lastflexibilitet.

" Fartygens design och prestanda imponerar och GSI är ett ledande kinesiskt varv som bygger mycket bra fartyg. Vår intention är att sysselsätta fartygen på den öppna marknaden via vår samarbetspartner Stena Weco som är framgångsrikt i segmentet för transporter av raffinerad olja och vegetabiliska oljor.
Detta är ett naturligt utvecklingssteg för oss, att investera i fartyg med mycket god bränsleeffektivitet och lastförmåga och som skall sysselsättas i det segment där vi har vår huvudfokus och som har en god tillväxtpotential. "Timingen" vad gäller varvspriser bedömer vi också vara rätt" säger VD Hans Norén.

Stena Weco är ett joint venture mellan Stena Bulk och danska Dannebrog som bildades för lite över ett år sedan. Verksamheten bedrivs från kontor i Köpenhamn, Singapore och Houston.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm www (http://www.concordiamaritime.com/) (http://www.concordiamaritime.com/)concordiamaritime (http://www.concordiamaritime.com/)com (http://wwwconcordiamaritime.com/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/