Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Leverans av Stena Supreme från Samsungvarvet i Korea

11:28 / 2 July 2012 Concordia Maritime Press release

Fredagen den 29 juni levererades Suezmaxfartyget Stena Supreme från Samsung Heavy Industries i Geoje, Sydkorea. Stena Supreme är en råoljetanker och med 274 m längd det största fartyget i Concordia Maritimes flotta. Fartyget ska sysselsättas på den öppna marknaden via Stena Sonangol Suezmax Pool. Investeringen uppgår till cirka 500 miljoner kronor.

Concordia Maritimes totala flotta innehåller i och med leveransen förutom Suezmaxtankern Stena Supreme tio egna P-MAX produkttankfartyg (65,000 ton dödvikt) och två Panamaxfartyg (75,000 ton dödvikt), som ägs till 50%.

Tekniska data för Stena Supreme:
Längd 274 meter; Bredd 48 meter; Dödvikt 158 700 dwt

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/