Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2012

08:45 / 16 August 2012 Concordia Maritime Press release

Leverans av suezmaxfartyget Stena Supreme
Beställning av två nya tankfartyg
Nedskrivning av fartygsflottan med MUSD 60

Totala intäkter, MSEK 281,3

EBITDA, MSEK 122,4 (MUSD 17,9)

Rörelseresultat före nedskrivning, MSEK 46,7

Nedskrivning, MSEK -411,0

Rörelseresultat efter nedskrivning, MSEK -364,3

Resultat efter skatt, MSEK -373,1

Resultat per aktie, SEK -7,82

Disponibel likviditet, MSEK 621,5 (inklusive outnyttjade kreditfaciliteter som är tillgängliga)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/