Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Kim Ullman ny VD för Concordia Maritime

Joakim (Kim) Ullman har utsetts till verkställande direktör för Concordia Maritime AB (publ) med tillträde den 1 januari 2014. Kim kommer närmast ...

12:13 / 29 Nov Concordia Maritime Press release

VD-skifte i Concordia Maritime AB (publ)

Concordia Maritimes VD sedan 10 år, Hans Norén, slutar vid årsskiftet.
I en kommentar säger Hans Norén:
"Efter tio år som VD och sammanlagt ...

08:31 / 23 Aug Concordia Maritime Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013

Fortsatt positiv syn på utvecklingen i produkttankmarknaden
Svagare marknad andra kvartalet men halvåret totalt bättre än 2012
Sju...

14:00 / 14 Aug Concordia Maritime Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 mars 2013

Operativt resultat om MSEK 15,7
Förbättrad intjäning för fartygen på spotmarknaden
Starkaste produkttankmarknaden sedan 2008
Totala int...

14:52 / 23 Apr Concordia Maritime Press release

Bokslutskommuniké, 1 januari - 31 december 2012

Säkrad finansiering av nybeställda fartyg
Halva P-MAX-flottan uppgraderad till IMO 3
Styrelsen föreslår till kommande årsstämma en utdelning...

14:00 / 21 Feb Concordia Maritime Press release