Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime AB 9-månaders rapport 1 januari - 30 september 2013

14:00 / 13 November 2013 Concordia Maritime Press release

  • Intjäningen för fartygen på den öppna marknaden var något bättre under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet
  • 9 av 13 fartyg i flottan sysselsatta på den öppna marknaden
  • P-MAX genom Nordostpassagen

Totala intäkter, MSEK 372,1 (417,1)
EBITDA, MSEK 135,5 (175,4)
Rörelseresultat före nedskrivning, MSEK 27,4 (61,9)
Nedskrivning, MSEK 0,0 (-408,8)
Rörelseresultat efter nedskrivning, MSEK 27,4 (-346,9)
Resultat efter skatt, MSEK 2,0 (-365,7)
Resultat per aktie, SEK 0,04 (-7,66)
EBITDA, MUSD 20,8 (25,8)
Disponibel likviditet1) MSEK 358,7 (570,4)

1)   Inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, som är tillgängliga.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/