Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Bokslutskommuniké, 1 januari - 31 december 2012

14:00 / 21 February 2013 Concordia Maritime Press release

Säkrad finansiering av nybeställda fartyg

Halva P-MAX-flottan uppgraderad till IMO 3

Styrelsen föreslår till kommande årsstämma en utdelning om SEK 0,50 (1,00)

Helår 2012

Totala intäkter, MSEK 543,4
EBITDA, MSEK 228,4
Rörelseresultat före nedskrivning, MSEK 77,5
Nedskrivning, MSEK -411,0
Rörelseresultat efter nedskrivning, MSEK -333,5
Resultat efter skatt, MSEK -356,0
Resultat per aktie, SEK -7,46
EBITDA, MUSD 33,7
Disponibel likviditet 1), MSEK 484,0

1)   Inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, som är tillgängliga

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vi fokuserar på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/