Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime AB (publ.) publicerar årsredovisningen för 2012 på webben

15:00 / 21 March 2013 Concordia Maritime Press release

Den svenska årsredovisningen 2012 för Concordia Maritime AB (publ.) finns nu publicerad på bolagets hemsida.

Tryckt version distribueras inom kort.

Den engelska översättningen beräknas vara klar för publicering i mitten av april 2013.

Concordia Maritimes årsstämma hålls den 23 april 2013.

För IR-kontakt: Anna Forshamn, Ekonomidirektör, 031 855172 eller 0704 855172.

Göteborg den 21 mars 2013

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/