Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Kallelse till årsstämma 2013 i Concordia Maritime AB (publ.)

16:00 / 15 March 2013 Concordia Maritime Press release

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ.), 556068-5819.  

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar Concordia Maritime härmed innehållet i kallelsen till årsstämman.

Årsstämman hålls den 23 april 2013 klockan 14:00 på Lorensbergsteatern i Göteborg.

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig 15 mars 2013 på www.concordiamaritime.comoch bifogas detta pressmeddelande.

Kallelse till årsstämma publiceras i sin helhet i Post- och Inrikes Tidningar den 19 mars 2013.

Meddelande om att kallelse finns tillgänglig på bolagets webbplats publiceras i Svenska Dagbladet och Göteborg-Posten den 19 mars 2013.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/