Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Delårsrapport 1 januari - 30 mars 2013

14:52 / 23 April 2013 Concordia Maritime Press release

Operativt resultat om MSEK 15,7

Förbättrad intjäning för fartygen på spotmarknaden

Starkaste produkttankmarknaden sedan 2008

Totala intäkter, MSEK 127,9

EBITDA, MSEK 51,2

Rörelseresultat före nedskrivning, MSEK 15,7

Nedskrivning, MSEK 0,0

Rörelseresultat efter nedskrivning, MSEK 15,7

Resultat efter skatt, MSEK 7,6

Resultat per aktie, SEK 0,16

EBITDA, MUSD 8,0

Disponibel likviditet, MSEK 427,0

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/