Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013

14:00 / 14 August 2013 Concordia Maritime Press release

 • Fortsatt positiv syn på utvecklingen i produkttankmarknaden
 • Svagare marknad andra kvartalet men halvåret totalt bättre än 2012
 • Sju av tio P-MAX på den öppna marknaden
Halvår 2013
 • Totala intäkter, MSEK 246,7
 • EBITDA, MSEK 90,0
 • Rörelseresultat före nedskrivning, MSEK 18,2
 • Nedskrivning, MSEK 0,0
 • Rörelseresultat efter nedskrivning, MSEK 18,2
 • Resultat efter skatt, MSEK 1,4
 • Resultat per aktie, SEK 0,03
 • EBITDA, MUSD 13,9
 • Disponibel likviditet 1), MSEK 384,6

1) Inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, som är tillgängliga.

    
Informationen i denna rapport är sådan som Concordia Maritime skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 14 augusti 2013, cirka kl. 14.00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/