Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

VD-skifte i Concordia Maritime AB (publ)

08:31 / 23 August 2013 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritimes VD sedan 10 år, Hans Norén, slutar vid årsskiftet.

I en kommentar säger Hans Norén:
"Efter tio år som VD och sammanlagt 18 år i Concordia Maritime, har styrelsen och jag kommit överens om att detta årsskifte är en lämplig tidpunkt för ett skifte av VD."

Styrelsens ordförande Carl-Johan Hagman säger i en kommentar:
"Concordia Maritime har under Hans Noréns ledning utvecklats till ett modernt och högkvalitativt produkttankrederi med en långsiktig industriell strategi. Bolaget har dessutom framgångsrikt överbryggat en mycket svag period i tanksjöfarten under de senaste åren. Concordia Maritimes fokus på att erbjuda marknaden kostnadseffektiva och säkra transporter ligger fast. "

Rekrytering av efterträdare har inletts.

Carl-Johan Hagman                            Hans Norén

Styrelsens ordförande                         Verkställande direktör

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/