Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime tecknar nytt avtal med Total

10:20 / 27 January 2014 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime har gjort ytterligare en affär med det franska energi- och oljebolaget Total. Avtalet gäller P-MAX Stena Paris, som ska gå på en av Totals specialrutter från Sydostasien till Polynesien. Stena Paris har tidigare varit på charter till Total under perioden 2005 till 2012. Den nu tecknade överenskommelsen omfattar ett år med option på ett års förlängning.

Som en del av avtalet återlevereras nu enligt gemensamt överenskomna villkor P-MAX Stena Progress, som också varit kontrakterat till Total. Stena Progress körs nu i Stena Wecos
system på den öppna marknaden för produkttankers, en marknad som fortsätter utvecklas på ett positivt sätt.

"Vi är väldigt nöjda och stolta över att Total nu tar tillbaka
Stena Paris i sin trafik. Fartyget är mycket lämpligt för den typ av transport där hon nu ska användas och kommer att bidra till en lönsam optimering, "säger Kim Ullman, VD, Concordia Maritime.

Stena Paris med byggår 2005 är av P-MAX-design. Denna design har tagits fram i samråd med Total, vilket bidrar till att den är specifikt lämpad för den rutt där hon nu ska gå.

Stena Paris är ett av tio P-MAX-fartyg, som ingår i Concordia Maritimes flotta. Fartygen har dubbelskrov, två maskinrum med fullständig vatten- och brandintegritet, samt två separata framdrivningssystem. Även manöverbarheten och den integrerade brygglayouten är av stor betydelse för att underlätta säker navigering i trånga farleder.

Tekniska data för P-MAX-fartygen:
Längd 183 m, bredd 40 m, djupgående (design) 11,3 m, dödvikt 65.200 dwt.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/