Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime tecknar tidsbefraktningsavtal för två P-MAX-fartyg och startar samseglings-pool med fyra fartyg

15:10 / 28 November 2014 Concordia Maritime Press release

Tidsbefraktningsavtalet om vardera ett år är med Stena Bulk och gäller de av Concordia Maritime helägda fartygen Stena Perros och Stena President. Poolen, som startas av Concordia Maritime och Stena Bulk inkluderar även P-MAX-fartygen Stena Penguin och Stena Primorsk för samma tidsperiod. Fartygen kommer att frakta tunga oljeprodukter företrädesvis i Atlanttrafik.

 

"Vi är mycket nöjda med uppgörelsen. Vi tror fortfarande på en bättre marknad 2015 men vill också på ett balanserat sätt hantera vår exponering i spotmarknaden. Samtidigt ger detta oss möjlighet att dra nytta av den operationella kompetens, som Stena Bulk byggt upp under åren inom detta segment", konstaterar Kim Ullman, VD Concordia Maritime.

"Affären är definitivt i linje med vår positiva utveckling av transporter inom segmenten råolja och tunga produkter och förstärker ytterligare samarbetet mellan våra bolag på ett utmärkt sätt," tillägger Erik Hånell, VD Stena Bulk.

Stena Perros, Stena President, Stena Penguin och Stena Primorsk är fyra av de tio P-MAX-fartyg, som ingår i Concordia Maritimes flotta. Fartygen byggdes år 2008, 2007, 2010 respektive 2006 på varvet Brodosplit i Split.

P-MAX-design innebär att fartygen har dubbelskrov, två maskinrum med fullständig vatten- och brandintegritet, samt två separata framdrivningssystem. Även manöverbarheten och den integrerade brygglayouten är av stor betydelse för att underlätta säker navigering i trånga farleder. Ett avsevärt bredare skrov innebär en stor lastflexibilitet och att lastförmågan ökar med 30 procent.        

Tekniska data för P-MAX-fartygen:
Längd 183 m, bredd 40 m, djupgående (design) 11,3 m, dödvikt 65.200 dwt.

 

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/