Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Delårsrapport 1 january - 30 september 2014

14:30 / 12 November 2014 Concordia Maritime Press release

  • Marknaden starkare än föregående kvartal, men fortsatt svag
  • Förlust om -27,0 MSEK för kvartalet
  • Förväntad vinst för helåret

Totala intäkter, MSEK                        405.4 (372,1)
EBITDA, MSEK                                  160.5 (135,5)
Rörelseresultat, MSEK                           54.2 (27,4)
Resultat efter skatt, MSEK                       25.3 (2.0)
Resultat per aktie, MSEK                       0.53 (0.04)
EBITDA, MUSD                                      24.0 (20.8)
Disponibel likviditet*, MSEK               358.3 (358.7)

*Inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, som är tillgängliga

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/