Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING

14:00 / 5 November 2014 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning
12 november 2014, kl 15.30 CET.

Delårsrapport Q3 2014 (publiceras den 12 november 2014) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:

Kim Ullman, VD

Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på: +46 851 99 90 30

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk:

http://wms.magneetto.com/wonderland/2014_1112_Concordia_Maritime_/view

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Det finns efteråt även möjlighet att ta del av Q3-rapporten antingen via audiosändningen på ovannämnda adress eller via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com     

 

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/