Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime ökar exponeringen i råoljesegmentet via inbefraktning av Suezmaxtanker

10:00 / 10 December 2014 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime tar en position i Stena Bulks Suezmax-flotta motsvarande 50 procent charter av ett fartyg. Affären är gjord av Stena Bulk och fartyget skall under ett år sysselsättas på den globala öppna marknaden inom den framgångsrika Stena Sonangol Suezmax poolen. Här ingår även sedan tidigare Concordia Maritimes Suezmax tanker Stena Supreme. Det inhyrda fartyget är byggt i Sydkorea 2012 och är på 158.000 mt dödvikt. Leverans av fartyget har redan skett.

"Det här är en intressant affär inom en del av tankersegmentet, som redan är bra och där förväntningarna är stora inför nästa år. Concordia Maritime har idag bara ett fartyg inom råolja och att utöka den exponeringen ser vi därför som ett spännande komplement till vår P-MAX-flotta och fokus på produkttanker", säger Kim Ullman, CEO Concordia Maritime.

Tekniska data för en Suezmax tanker:
Längd 274 m, bredd 48 m, djupgående (design) 16 m, dödvikt 158.000 dwt.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/