Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime tecknar samarbetsavtal med Shell

10:48 / 14 February 2014 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime har tecknat avtal med Shell Tankers Singapore Private Ltd (Shell) om sysselsättning av P-MAX-fartygen Stena Penguin och Stena Progress.

"Generellt utvecklas marknaden för produkttankers väl och enligt planerad flottdisposition. Vi är självklart mycket nöjda med den här affären, som inger goda förhoppningar om bättre utnyttjandegrad," säger Kim Ullman, VD Concordia Maritime.

Stena Penguin (byggår 2010) och Stena Progress (byggår 2009) är två av de tio P-MAX-fartyg, som ingår i Concordia Maritimes flotta. Fartygen har dubbelskrov, två maskinrum med fullständig vatten- och brandintegritet, samt två separata framdrivningssystem. Även manöverbarheten och den integrerade brygglayouten är av stor betydelse för att underlätta säker navigering i trånga farleder.

Tekniska data för P-MAX-fartygen:
Längd 183 m, bredd 40 m, djupgående (design) 11,3 m, dödvikt 65.200 dwt.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/