Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime AB (publ.) publicerar årsredovisningen för 2013 på webben

11:00 / 7 April 2014 Concordia Maritime Press release

Den svenska årsredovisningen 2013 för Concordia Maritime AB (publ.) finns nu publicerad på bolagets hemsida.

Den engelska översättningen beräknas vara klar för publicering i mitten av april 2014.

Concordia Maritimes årsstämma hålls den 29 april 2014.

För IR-kontakt: Anna Forshamn, Ekonomidirektör, 031 855172 eller 0704 855172.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/